Trailer

 

No video? Download the latest flash player.


A dangerous trade, kept from the public eye.

 

A Dutch special effects expert, who supplies the film industry with weapons and explosives, considers small arms a form of entertainment. For an American gun designer small arms are a source of technical beauty and inspiration. A prominent journalist from the UK writes about the illegal small arms trade. A father in Eastern Congo sees guns as an absolute must for the security and self defence of his family. Through the eyes of these experts the viewer will discover how small arms produced in developed countries are ruling and ruining the lives of a growing number of people in developing countries.

 

 

Een gevaarlijke handel wordt voor het publiek verborgen gehouden.

 

Een Nederlandse special effects specialist voorziet de filmindustrie van wapens en explosieven en beschouwt vuurwapens als een belangrijke vorm van entertainment. Voor een Amerikaans ontwerper zijn wapens een bron van technische schoonheid en inspiratie. Een journalist schrijft over de illegale handel in vuurwapens. Een vader in Congo ziet kleine wapens als een absolute noodzaak voor de veiligheid en zelfverdediging van zijn gezin. Door de ogen van deze personages ontdekt de kijker hoe in geïndustrialiseerde landen geproduceerde wapens het leven van een groeiend aantal mensen in ontwikkelingslanden regeert en ruïneert.

 

© Sander Francken 2006